Connect with us

Uncategorized

Termeni și Condiții Giveaway Școala de șoferi cadou

Publicat

pe

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Școala de șoferi cadou” (denumit în continuare„Concursul”) este Driving School Romania (Bd. Basarabia 250, București)

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participanții.

 

Pe perioada Concursului, Driving School va desfășura următoarele servicii:

Advertisement

 

 1. Va contacta câștigătorii pentru validarea și colectarea datelor în vederea livrării premiilor

 

 1. Va preda premiile căștigătorilor, dupa validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament

 

 1. La data acordării premiilor va legitima câștigătorii și va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor,

 

Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioară legată de premiul acordat căștigătorului.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 25 februarie 2021 – 31 martie 2021  pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/drivingschoolromania și pe pagina de Instagram @drivingschoolromania.

Advertisement

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a își valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, și de Instagram, completat cu o adresa de email validă si nume / prenume reale. Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți creea un cont nou, la adresa: www.facebook.com sau www.instagram.com

Advertisement

 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

Advertisement

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/drivingschoolromania și pe pagina de Instagram @drivingschoolromania

 

Utilizatorii se pot înscrie în concurs in perioada 25 februarie 2021 – 31 martie 2021 , astfel:

Advertisement

 

 1. Like și share de pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/drivingschoolromania
 2. Like pagina de Instagram @drivingschoolromania
 3. Lasă un comentariu la postare în care răspunde corect la întrebarea

 

La care din variantele de mai jos pici din start examenul de traseu?

 

 1. Nu acorzi prioritate pietonilor pe trecerea de pietoni
 2. Te îmbraci în culori țipătoare la examen
 3. Nu acorzi prioritatea de dreapta în intersecție

 

 1. Etichetează în comentariu doi prieteni care nu au carnet de șofer

 

 

Simpla devenire de fan pe pagina de Facebook sau de follower pe pagina Instagram nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si postarea unui comentariu.

Advertisement

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda ca premii un curs complet la școala de șoferi Driving School.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CĂȘTIGĂTORULUI

Advertisement

Câștigătorul va fi desemnați printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul site-ului random.org, tragere la sorți pe baza listei de participanți care au respectat condițiile de participare de la sectiunea 5.

 

Extragerea va avea loc în data de 2 aprilie 2021, iar câștigătorul va fi anunțat în data de 3 aprilie 2021.

 

Toți participanții trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

Advertisement

 

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorul concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/drivingschoolromania și prin mesaj direct pe Facebook și Instagram. Acesta este obligați să verifice în 72 de ore primirea mesajului și să răspundă cu datele personale și cele de livrare, la acel mesaj.

În cazul în care căștigătorii nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelasi mecanism.

 

Advertisement

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

În momentul extragerii este necesar să se poată vedea public dacă participantul a dat like paginii de Facebook sau Follow Paginii de Instagram. În acest sens, este nexesar ca aceste pagini să fie publice.

 

 

 

Advertisement
 1. Câștigătorul va primi premiul în momentul semnării contractului de înscriere la școala de șoferi Driving School, în care se va menționa gratuitatea acestui serviciu.

 

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook sau Instagram

 

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 31 martie 2021, ora 23.59, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

Advertisement

 

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit aici. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe [contul de facebook al Organizatorului].

 

SECȚIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Advertisement

Organizatorul campaniei nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator sau Operator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

Advertisement
Advertisement
Adaugă comentariu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.